Nieuws

Nieuws

Federale regering bereikt loonakkoord

Om de twee jaar sluiten de sociale partners een interprofessioneel akkoord met regels waaraan de sociale partners in de privésector zich moeten houden bij hun onderhandelingen. Dit akkoord bevat meestal afspraken over de evolutie van de lonen, de sociale uitkeringen, de ...

Acties ABVV aangekondigd van 10 mei tot 10 juni 2021

Beste klant, Het ABVV kondigt vakbondsacties aan tussen 10 mei en 10 juni 2021. Ze zijn tegen het bemiddelingsvoorstel van de regering en vinden ze dat “zonder IPA er ook geen sociale vrede kan zijn”. De individuele afwezigheden in verband met deze actie zouden volgens de vakbond ...

Coronavirus: verhoogde grenzen bij loonbeslag blijven van toepassing

Wanneer er loonbeslag of loonoverdracht wordt gelegd op iemand zijn inkomen, is dit beslag of deze overdracht gebonden aan grenzen. Er mag m.a.w. niet onder een bepaalde grens ingehouden worden zodat de werknemer de garantie heeft dat hij elke maand nog een minimuminkomen overhoudt. Omwille ...

Klein verlet voor vaccinatie

De wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus COVID-19, is op vrijdag 9 april 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De werknemer kan dus zonder loonverlies afwezig zijn ...

Coronavirus: nieuwe steunmaatregelen

In de wet van 2 april 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie zitten ook heel wat nieuwe steunmaatregelen vervat. Hieronder kan u een overzicht terugvinden: Halve dagen tijdelijke werkloosheid Werknemers die tewerkgesteld worden met een ...

Coronavirus: verlenging bestaande steunmaatregelen

Eerder informeerden wij u al, dat de regering heel wat bestaande steunmaatregelen ging verlengen. De verlenging van de onderstaande maatregelen, is met de publicatie van de ‘wet van 2 april 2021 houdende ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ in het Belgisch Staatsblad ...